NO-DIG POLAND 2018

18 i 19 kwietnia w Cedzynie, odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018. Spotkanie, organizowane w cyklu dwuletnim, było kolejną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć i możliwości technologii bezwykopowych, których wachlarz powiększa się z roku na rok

Mocne zaplecze merytoryczne 

Za popularnością jaką cieszy się od lat konferencja NO-DIG POLAND stoi mocne zaplecze merytoryczne. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Technik Bezwykopowych (PFFT) wraz z Politechniką Świętokrzyską. Statutowymi celami Fundacji są rozwój oraz wspieranie badań z dziedziny technik bezwykopowych, rozpowszechnianie informacji o bezwykopowych technikach układania i odnawiania instalacji dla wody, ścieków, gazu, elektryczności, telekomunikacji i c.o. oraz informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających ze stosowania technik bezwykopowych. Fundacja realizuje działania popularyzujące stosowanie technik bezwykopowych przez udział w konferencjach, targach i spotkaniach branżowych, a także poprzez działania inicjujące i propagujące zalety oraz efektywność ekonomiczną technik bezwykopowych w Polsce, realizowane przez działalność wydawniczą. Fundacja jest podmiotem zrzeszonym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych – ISTT (ang. The International Society for Trenchless Technology). Wspólnym sukcesem Fundacji i 3 polskich firm było przyznanie przez ISTT na wniosek PFTT trzech ogólnoświatowych nagród NO-DIG AWARD za uznane jako najlepsze na świecie projekty bezwykopowe zrealizowane w Polsce. 

Organizatorem konferencji ze strony Politechniki Świętokrzyskiej były Wydziały Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz Budownictwa i Architektury, których kadra to osoby od lat aktywnie działające w branży technologii bezwykopowych, często zarówno jako naukowcy oraz inżynierowie-praktycy. Wybitnym przykładem jest profesor Andrzej Kuliczkowski z Politechniki Świętokrzyskiej a także prezes Zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych i przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji NO-DIG POLAND 2018, który technologie bezwykopowe propaguje od początku swojej pracy zawodowej, czyli od 45 lat. 

Znaczący wkład w organizację konferencji wnosi Wydawnictwo NBI Media, wydawca czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, głównie w osobach Anny i Mariusza Karpińskich-Rzepa. Źródłem wsparcia merytorycznego oraz platformą międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń są także współorganizatorzy wydarzenia, a wśród nich Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Europejskie Forum Budowli Podziemnych, Uniwersytet Techniczny oraz Centrum Technologii Bezwykopowych w Luizjanie. Konferencja została także objęta patronatem honorowym przez Międzynarodowy Instytut Zarządzania Infrastrukturą Podziemną (BAM-I) oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. 

Tematyka referatów wygłaszanych podczas konferencji NO-DIG POLAND 2018 obejmowała bardzo szerokie spektrum zagadnień dotyczących technologii bezwykopowych – zarówno w zakresie ich planowania, oceny, projektowania, wykonawstwa jak i eksploatacji. Wśród zagadnień przedstawionych podczas spotkania znalazło się planowanie i projektowanie bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych. Poruszono także kwestie geotechnicznych aspektów związanych z projektowaniem i wykonywaniem budowli podziemnych. Zainteresowaniem uczestników cieszył się także temat tuneli wielkogabarytowych, m.in. przejść podziemnych dla pieszych, drogowych i kolejowych tuneli komunikacyjnych, metra. Osobne miejsce poświęcono eksploatacji przewodów infrastruktury podziemnej, awariom przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, ich przyczynom i konsekwencjom. Zwrócono uwagę na konieczność monitorowania sieci podziemnych, ich stanu technicznego, wykonywanie badań diagnostycznych oraz odpowiednie zarządzanie podziemną infrastrukturą. Ciekawych informacji dostarczyły przykłady realizacji bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych. 
Wśród autorów referatów i prezentacji jak zwykle znalazły się zarówno autorytety naukowe z polskich i zagranicznych uczelni technicznych, jak również przedstawiciele firm z branży. Silna reprezentacja Politechniki Świętokrzyskiej to eksperci w osobach (w kolejności wystąpień): Urszula Kubicka, Michał Sitarski, Piotr Michno, Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Emilia Kuliczkowska, Katarzyna Bąba, Anna Parka, Stanisław Nogaj. Reprezentantami pozostałych uczelni wyższych w kraju byli: Barbara Kliszczewicz (Politechnika Śląska), Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski), Florian G. Piechurski, Dawid Dziwoki (Politechnika Śląska), Jadwiga Królikowska, Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska). 

Najnowsze technologie bezwykopowe stosowane w Japonii przybliżył Tetsuya Kusuda, przedstawiciel Japan Society of Trenchless Technology, Kyushu University. Wśród pozostałych zagranicznych autorów referatów znaleźli się Keh-Jian Shou oraz Pao-Ling Chen z National Chung-Hsing University w Tajwanie oraz A.I. Konurin, A.P. Khmelinin, A.S. Kondratenko, S.Yu. Gavrilov reprezentanci N.A. Chinakal Institute of Mining of The Siberian Branch of The Russian Academy of Science. 

EXPERT 2018 – znamy laureatów 
W trakcie konferencji, podczas uroczystej gali już po raz ósmy wręczono nagrody EXPERT 2018 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych. W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek w branży bezwykopowej. Skład komisji konkursowej stanowili członkowie Komitetu Naukowego oraz Honorowego Komitetu Organizacyjnego a nagrody przyznano w trzech kategoriach: 
I. Bezwykopowa budowa w latach 2016-2017; 
II. Bezwykopowa odnowa (naprawa, rehabilitacja, wymiana) w latach 2016-2017; 
III. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych za lata 2016-2017. 
Podczas gali nagrodzono także najlepszą pracę dyplomową magisterską z zakresu technologii bezwykopowych. W tegorocznej edycji Konkursu zwycięską pracę, zatytułowaną „Studium problemów realizacyjnych i trendów rozwojowych w bezwykopowej wymianie przewodów metodą Berstlining”, napisał Stanisław Nogaj, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej.

Kategoria I 
W kategorii I, za bezwykopową budowę w latach 2016-2017, wyróżnienie otrzymała firma Saint-Gobain PAM za budowę magistrali wodociągowej DN 400, PN10 w ul. Białołęckiej w Warszawie wraz z przejściem pod Kanałem Żerańskim metodą przewiertu horyzontalnego HDD rurami TT PE DN 500. Zarówno użyty materiał jakim jest żeliwo sferoidalne, jak i średnica, w przypadku technologii bezwykopowych są bardzo rzadko stosowane co było podstawą do wyróżnienia właśnie tej realizacji. 
Statuetka EXPERT 2018 w kategorii bezwykopowa budowa w latach 2016-2017 powędrowała do firmy PPI Chrobok S.A. za wdrożenie technologii Direct Pipe w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Czeszów-Wierzchowice. Podczas wręczania nagrody podkreślono, iż jest to pierwsze wdrożenie w kraju technologii Direct Pipe - technologii, która jest znana dopiero od kilku lat. W ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Czeszów-Wierzchowice firma PPI Chrobok S.A. wykonała pierwsze w Polsce przekroczenia bezwykopowe o średnicy DN 1000, których łączna długość wynosiła 3,4 km. 

Kategoria II 
W kategorii II, bezwykopowa odnowa w latach 2016-2017, statuetkę EXPERT otrzymała firma Teco Sp. z o.o. za bezwykopową renowację 1144,5 mb wodociągu o średnicy DN 1400 przy użyciu rękawa ciśnieniowego utwardzonego promieniami UV dla PGNIG-e Termika S.A. na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Zadanie polegało na kompleksowej realizacji – od zaprojektowania rozwiązań przez wykonanie robót po próby ciśnieniowe i odbiory. 

Kategoria III 
W III kategorii, innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych za lata 2016-2017, członkowie Komisji Konkursowej wyróżnili trzy produkty. Wyróżnienie otrzymała firma Terma Sp. z o.o. za wiertnicę grawitacyjną, zaprojektowaną i opracowaną przez firmę, co zostało potwierdzone nadesłanym zgłoszeniem patentowym. Wiertnica pozwala na całkowite wykonanie praktycznie każdej instalacji metodą bezwykopową, bez względu na warunki gruntowe i bez względu na warunki zabudowy wokół planowanej instalacji. Pozwala także na renowację istniejących kanałów oraz wciąganie z wysoką precyzją rur osłonowych pod instalacje ciepłownicze. 
Kolejne wyróżnienie otrzymała firma Jumarpol Sp. z o.o. Sp. K. za tensometr przewiertowy T-X. To innowacyjne urządzenie mierzy obciążenia wzdłużne oraz siły ściskające powstające podczas instalacji przewodów metodą HDD, powodujące w wielu przypadkach trwałe i ciężko wykrywalne uszkodzenia struktury rurociągów. 
Wyróżnienie otrzymała również firma Hermes Technologie GmbH & Co KG za robota frezującego CL 50. Robot jest zasilany pneumatycznie i przeznaczony głównie do domowych przyłączy kanalizacyjnych o średnicy od 55 mm do 125 mm. Obecnie wykorzystanie robota CL50 jest brane pod uwagę w projekcie prowadzonym na terenie elektrowni atomowej, gdzie na torze testowym wypadł korzystniej niż kamera telewizyjna. 

Statuetkę EXPERT 2018 w kategorii III otrzymała firma KrasoTech® GmbH za śluzę inwersyjną KrasoSluice. Jest to nowe rozwiązanie systemu renowacyjnego KrasoSan wprowadzone przez firmę KrasoTech GmbH na rynek Europejski w 2017 roku. W systemie rękawy nasączane są na placu budowy żywicami epoksydowymi, instalowane przy użyciu nowoczesnych śluz KrasoSluice DRIVE z napędami wspomagającymi i utwardzane wytwornicami pary KrasoTherm. 

W jedności siła 

Tegoroczna konferencja odbyła się przy wsparciu wielu znamienitych firm, ekspertów w dziedzinie technologii bezwykopowych, którzy wspólnie i każdy z osobna propagują technologie bezwykopowe w Polsce i na świecie. 

Platynowymi sponsorami wydarzenia zostali Steinzeug-Keramo Sp. z o.o. oraz KrasoTech® GmbH. Sponsorzy złoci to firmy Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. oraz Hermes Technologie GmbH & Co KG. Srebrnym sponsorem została firma Saint-Gbain PAM. Wśród brązowych sponsorów znalazły się cztery firmy: Teco Sp. z o.o., PPI Chrobok S.A.,Wavin Polska S.A. oraz Uhrig Kanaltechnik GmbH. Partnerem specjalnym konferencji została firma Subaru Import Polska Sp. z o.o, przedstawiciel marki Subaru w Polsce. 
Przedstawiciele firm, krajowych i zagranicznych, zaprezentowali podczas konferencji swoje najnowsze technologie, materiały i urządzenia a także najnowszej generacji rury stosowane w technologiach bezwykopowych. Można było osobiście je zobaczyć na stanowiskach wystawienniczych i uzyskać fachowe informacje od obecnych tam ekspertów. 

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND, która odbędzie się w 2020 r. Więcej szczegółów już niebawem! 

Galeria zdjęć dostępna jest na naszym stronie na facebook-u. 

Jak co roku nasz Portal bezwykopowo.pl (dawniej: Maszyny24.com) miał zaszczyt sprawować patronat medialny nad tą prestiżową konferencją. Za co Organizatorom serdecznie dziękujemy. 

Polecane
Dziękujemy, że nas odwiedziłeś . Zapraszamy na facebook-ową Grupę "Technologie Bezwykopowe | Polish Group of Trenchless Technologies". Kliknij w ten pasek i zapisz się do Grupy :)