Regulamin

§1

 1. Portal internetowy bezwykopowe.pl jest witryną niekomercyjną i nie świadczy usług płatnych.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczania i modyfikowania informacji na portalu bezwykopowe.pl

§2

Właściciel Portalu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Portalu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Portalu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§3

 1. Rejestracja w celu korzystania z usług Portalu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.
 2. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.

§4

 1. Ogłoszenia na Portalu mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Zakazuje się umieszczania na Portalu treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem, zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ponadto zakazuje się umieszczania treści i zdjęć reklamujących konkurencyjne portale internetowe.
 3. Oferowania produktów i usług niezgodnych z prawem polskim.
 4. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków wymienionych w § 4 pkt. 1-3 będą bezwzględnie usuwane, a ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów umieszczenia takiego ogłoszenia.

§5

 1. Właściciel Portalu nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.
 2. Właściciel Portalu nie udziela gwarancji dotyczących jego poprawnego działania.
 3. Właściciel Portalu nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Użytkownika ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
 5. W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Właściciel Portalu może zablokować ogłoszenie lub konto Użytkownika, a także je usunąć.
 6. W wypadku opisanym w §5 pkt. 5, Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników.
 7. Właściciel Portalu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści ogłoszeń

§6

 1. Portal przechowuje bezterminowo wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Portalu lub prawa polskiego.

§7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Portalu są własnością Właściciela Portalu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Portalu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
 3. Użytkownik oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia na Portalu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

Polecane
Dziękujemy, że nas odwiedziłeś . Zapraszamy na facebook-ową Grupę "Technologie Bezwykopowe | Polish Group of Trenchless Technologies". Kliknij w ten pasek i zapisz się do Grupy :)