Certyfiakt SSL

Nasza strona otrzymała certyfikat SSL. Teraz możemy zagwarantować użytkowanie z naszego Portalu w sposób bezpieczny. Wystarczy tylko sprawdzić czy przy naszym adresie znajduje się zamknięta kłódka a sam adres rozpoczyna się od symbolu "https://"
Polecane